Stříkané izolace vs. tradiční izolace

Žijeme v době, kdy je kladen silný důraz na snižování energetické náročnost budov, udržitelnost, ekologii a rychlost výstavby. Známá pořekadla „Čas jsou peníze“ a „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci“ platí v dnešní době dvojnásob. V tomto článku objasníme základní vlastnosti stříkaným PUR-izolací a vyvrátíme nejčastěji používané polopravdy a mýty. Se zvyšující se informovaností zákazníků, profesionálů i odborné veřejnosti neustále roste tržní podíl a rozsah využití pěnových izolací. Vnímáme nervozitu v řadách producentů klasických izolací, vedoucí mnohdy k zavádějícím informacím v mediálním prostoru. Požadavky na přidanou hodnotu izolace a vývoj však nelze zastavit. 

Zavřít menu